In een goedgevulde zaal bij d’Olde Skoele te Rouveen hield de WTC haar jaarlijkse ledenvergadering. Alle smaken van het fietsen passeerde via de diverse commissies de revue

De toerfietsers keken tevreden terug op de tocht Rondom Staphorst en zijn al weer druk met de komende editie.

Bij de MTBers was er teleurstelling over het annuleren van de B+B Veldtoertocht, maar werd tevreden terug gekeken naar de Compustore Streetrace en naar alle andere gezamenlijke ritten. De racecommissie kijkt terug op 2 ZAC wedstrijden zonder incidenten en heeft al weer zin in de organisatie van de wedstrijden in Staphorst en Rouveen.

Ook de dikke bandenafdeling o.l.v Jan Nijmeijer bracht weer veel dorpsgenoten in beweging. De MTB onderhoudscie van de vaste route geeft aan dat op dit moment bijna letterlijk het water aan haar lippen staat maar dat we in drogere tijden weer volop aan de slag gaan met het onderhoud met hulp van de vele vrijwilligers.

De voorzitter haalde onze hoofd- en subsponsors nog even naar voren en sprak de hoop uit dat de prettige samenwerking ook na dit seizoen voort gezet kan worden. De penningmeester liet met trots mooie jaarcijfers zien en nam de leden mee in de budgetten van het komende seizoen. Op advies van de kascie werd het bestuur decharge verleend voor het financiële beleid. De secretaris heeft een heel seizoen in een mooi en duidelijk jaarverslag aan de leden gestuurd.
Helaas is een ledenvergadering ook een moment van wisselingen. secretaris Bert Troost wordt opgevolgd door Erik Steenbergen. Bert Troost neemt bij de toercie het roer over van Bert Schra. Rick van de Vegt wisselt van functie van voorzitter MTB cie naar gewoon cie lid en Klaasje Timmerman gaat de uitdaging van voorzitter van de MTB cie aan.

Helaas levert de clubvoorzitter Erik Lindenholz de hamer in, voor deze functie ontstaat nu een vacature en wordt gezocht naar enthousiaste opvolger.

Webmaster Martin Compagner heeft de website www. Wtcstaphorst-rouveen.nl vernieuwd en terecht de slogan ‘Volop in beweging’ opgenomen

De leuke en enerverende avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en natuurlijk moesten de scheidende bestuurders even op de foto