Afdrukken

 

 1. De hieronder genoemde regels gelden zowel voor de Toerrijders als ook voor de Mountainbikers. Ieder lid van de vereniging is verplicht zich te houden aan de gestelde regels.
 2. Bij clubactiviteiten (fietsen) van de WTC en bij eventuele gezamenlijke toertochten is het verenigingsshirt en de broek verplicht.
 3. Bij clubactiviteiten (fietsen)en bij eventuele gezamenlijke toertochten is het dragen van een helm verplicht.
 4. Tijdens het fietsen is het niet toegestaan een ossenkop of triatlonstuur te gebruiken.
 5. Een introducé mag één maand gratis mee fietsen en kan daarna alleen nog mee fietsen als hij of zij lid wordt van de vereniging. Wel is het verplicht om van tevoren even een mail te doen i.v.m. de (gratis) introducéverzekering. Je bent dan tijdens een clubrit, georganiseerd door WTC Staphorst-Rouveen, verzekerd tegen schade aan de fiets tot een maximum bedrag van € 500, -. De verzekering is persoonsgebonden. Je bent verzekerd voor de fiets waarop je tijdens het evenement rijdt. Hiervoor moet de WTC je aanmelden bij de NTFU, geef dit dan even door aan het bestuur van de WTC. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De duur van de introducéverzekering is maximaal 1 maand.
 6. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. Zegt men na deze datum op is men verplicht het nieuwe jaar te betalen.
 7. De contributie wordt ieder jaar medio januari middels een automatische incasso van de rekening geschreven.
 8. De WTC organiseert zowel activiteiten voor racefietsers als MTB-rijders. De seizoenstart en -einde, de startijden en de startlocaties van de activiteiten worden per mail en via de site www.wtcstaphorst-rouveen.nl gecommuniceerd.
 9. Op de racefiets wordt gefietst in verschillende groepen, te weten:
  • De A-groep, hier wordt gereden met een snelheid boven de 35 kilometer per uur;
  • De B-groep, hier wordt gereden met een maximum snelheid van 35 kilometer per uur;
  • De C-groep, hier wordt gereden met een maximum snelheid van 33 kilometer per uur;
  • De D-groep, hier wordt gereden met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. (in deze groep wordt rekening gehouden met dames en heren die beginnen met fietsen)
 10. Ook op de MTB wordt in verschillende groepen gefietst. Afhankelijk van de zwaarte van het parcours, het aantal deelnemers en het niveauverschil tussen de deelnemers worden de groepen gevormd.
 11. Op het moment dat twee groepen besluiten samen te rijden, wordt het tempo van de langzaamste groep gereden.
 12. Op het moment dat de groep groter is dan 16 leden wordt de groep gesplitst, dit in verband met veiligheidsrisico’s.
 13. Tijdens het fietsen in groepsverband en bij eventuele gezamenlijke toertochten stelt iedere groep een wegkapitein aan. De wegkapitein bepaald de route en controleert de snelheid. Tijdens het fietsen is men verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels en volgt men de aanwijzingen van de wegkapitein op.
 14. De contributie is als volgt:
  - Inschrijfgeld voor alle leden (eenmalig) € 20,-
  - Contributie € 45,-
  - Septemberlid € 67,50
  - Gezinslid € 40,-
  - Gezinsseptemberlid € 57,50
  - Jeugdlid € 37,50
  - Jeugdseptemberlid € 55,-
  - Dubbellid € 20,-
 15. Ieder lid kan eenmaal per sponsorperiode van drie jaar kiezen uit het basispakket clubkleding voor €75,- of het winterpakket clubkleding voor €115,- . Na aanschaf van het pakket zal het lid minimaal drie jaar lid blijven.
 16. De communicatie zal, om de kosten te drukken, zoveel mogelijk via de mail verlopen.
 17. Tijdens de evenementen georganiseerd door de WTC Staphorst-Rouveen kunnen beeld- of video-opnames worden gemaakt. Indien u als deelnemer bezwaar heeft om op deze opnames zichtbaar te zijn dient u dit zelf vooraf te melden bij de organisatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen hier vervolgens actie op ondernemen. 
 18. Alle persoonsgegevens van onze leden zullen worden behandelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbeschrming (AVG). Wij zijn als vereniging aangesloten bij de NTFU en verwijzen voor nadere informatie naar de website www.ntfu.nl 

 

Fietsregels:

Wanneer we in clubverband met elkaar fietsen, gelden bij de WTC Staphorst-Rouveen een aantal regels. Deze regels zijn er zodat fietsen in verenigingsverband voor iedereen leuk, duidelijk en bovenal veilig is. Deze regels zijn er niet alleen voor jou, maar ook voor de veiligheid van je medefietsers en andere weggebruikers.

Er zijn een aantal roep- en handsignalen die gebruikt kunnen worden 

TEGEN!
Als je een tegenligger of obstakel (links) ziet aankomen, roep je TEGEN! Degene achter je herhaalt dit signaal totdat de hele groep weet dat er ruimte gemaakt moet worden voor tegemoetkomend verkeer of een obstakel.

VOOR!
Als je een bewegend object (rechts) op je eigen weghelft tegenkomt, roep je VOOR! Degene achter je herhaalt dit signaal totdat de hele groep weet dat er ruimte gemaakt moet worden voor iets of iemand die mee- of tegen beweegt op de eigen weghelft.

ACHTER!
Als je als achterste rijder ziet of hoort dat een andere weggebruiker de groep wil inhalen, roept je ACHTER! Degene voor je herhaalt dit totdat de hele groep weet dat daar rekening mee gehouden moet worden door zo veel mogelijk aan de kant te gaan.

PAALTJE!
Als je ziet dat er een paaltje of gelijksoortig object op de weg staat, roep je PAALTJE! De hele groep weet dan dat er een obstakel ontweken moet worden.

Als je op de route versmallingen en geparkeerde auto’s tegenkomt, geef je met een gebaar met je rechter- of linkerhand/arm (afhankelijk van de zijde) aan dat de renner achter je door dat daar rekening mee gehouden moet worden. Hierdoor weet iedereen dat er iets aankomt waar de hele groep omheen moet. Mocht het nodig zijn, kun je ook VOOR! of TEGEN! roepen om de hele groep er extra op te attenderen.

WEG VRIJ!
Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept: “VRIJ”. Groep geeft roep door naar achter.

AFSLAAN!
Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “Links” of “Rechts” Groep geeft roep door naar achter. Achterrijder steekt ook arm uit.

RITSEN!
Indien de verkeerssituatie wenst dat er achter elkaar gefietst moet worden, roept de voorste rijder “Ritsen” waarbij de rechter fietser ruimte laat aan de linker om voor hem/haar in te voegen

PROBLEMEN!
Bij problemen roept betrokkene “LEK” als teken aan de groep.

 

Protocol bij overlijden

Ook binnen onze vereniging zullen wij op enig moment onvermijdelijk worden geconfronteerd met het overlijden van leden en/of relaties.
Het is zelfs niet ondenkbaar, dat dit gebeurd tijdens een verenigingsactiviteit.

Hoe gaan wij daar in de vereniging mee om

 1. er zal in veel gevallen gehandeld moeten worden onder tijdsdruk,
 2. toch rekening houden met het feit, dat het gaat om gevoelige afwegingen en beslissingen,
 3. handelen naar bevinding van zaken,
 4. zoek contact met nabestaanden, eventueel door een deskundige,
 5. maak zo mogelijk verlies bespreekbaar, eventueel door een deskundige,
 6. luisteren en erkennen zijn belangrijker dan adviezen,
 7. ieder zal het verlies van een dierbare op zijn of haar eigen wijze willen verwerken,

Gradaties in clubrouw bij overlijden

 1. ereleden
  1. advertentie in Staphorster en Meppeler Courant
  2. minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren
  3. minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
  4. afhankelijk van de wens van de nabestaanden zal een bestuurslid spreken tijdens de uitvaartdienst.
  5. ma ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
  6. minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond
 2. bestuursleden
  1. advertentie in Staphorster en Meppeler Courant
  2. minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren
  3. minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
  4. afhankelijk van de wens van de nabestaanden zal een bestuurslid spreken tijdens de uitvaartdienst.
  5. na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
  6. minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond
 3. commissieleden en nog lid zijnde oud bestuursleden
  1. advertentie in Staphorster en Meppeler Courant
  2. minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren
  3. minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
  4. na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
  5. minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond
 4. leden
  1. namens het bestuur wordt een condoleancekaart gestuurd
  2. minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
  3. minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
  4. na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
  5. minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond

Rekening houden met het volgende

 1. eventuele geloofsovertuiging van overledene,
 2. cultuur en karakter vereniging,
 3. wensen van nabestaanden,
 4. omstandigheid waaronder overlijden heeft plaatsgevonden, zoals:
  • tijdens verenigingsactiviteit
  • overige omstandigheden
 5. iemand uit het bestuur benoemen tot contactpersoon, die zorgt voor het in werking treden van het protocol

Procedure bij melding van overlijden

 1. doorgeven aan secretaris van de vereniging van het overlijden (zie site voor actuele contactgegevens).
 2. overleggen met andere bestuursleden en/of andere betrokkenen, hoe protocol dient te worden gehanteerd.
 3. Lid van het dagelijks bestuur neemt contact op met nabestaanden, waarna de volgende reactie het meest voor de hand zal liggen:
  • condoleren namens de vereniging
  • vragen of overlijden binnen de vereniging bekend gemaakt moet worden en aan wie.
  • vragen of prijs gesteld wordt op de protocollair vastgesteld rouwvormen binnen de vereniging.
  • vragen naar eventuele andere wensen als het gaat om blijken van medeleven voor, tijdens of na de uitvaart.
  • aanbieden om afhandeling van alle praktische zaken voor wat betreft verenigingsverplichtingen.
  • contactpersoon onderneemt gewenste en benodigde acties en coördineert deze.


Aandachtspunten bij overlijden

Tijdens verenigingsactiviteit:

Buiten verenigingsactiviteiten:

Overige aandachtspunten en handelingen