WTC Staphorst Rouveen

Volop in beweging!

Reglement

 1. De hieronder genoemde regels gelden zowel voor de Toerrijders als ook voor de Mountainbikers. Ieder lid van de vereniging is verplicht zich te houden aan de gestelde regels.
 2. Bij clubactiviteiten (fietsen) van de WTC en bij eventuele gezamenlijke toertochten is het verenigingsshirt en de broek verplicht.
 3. Bij clubactiviteiten (fietsen)en bij eventuele gezamenlijke toertochten is het dragen van een helm verplicht.
 4. Tijdens het fietsen is het niet toegestaan een ossenkop of triatlonstuur te gebruiken.
 5. Een introducé mag één maand gratis mee fietsen en kan daarna alleen nog mee fietsen als hij of zij lid wordt van de vereniging. Wel is het verplicht om van tevoren even een mail te doen i.v.m. de (gratis) introducéverzekering. Je bent dan tijdens een clubrit, georganiseerd door WTC Staphorst-Rouveen, verzekerd tegen schade aan de fiets tot een maximum bedrag van € 500, -. De verzekering is persoonsgebonden. Je bent verzekerd voor de fiets waarop je tijdens het evenement rijdt. Hiervoor moet de WTC je aanmelden bij de NTFU, geef dit dan even door aan het bestuur van de WTC. Het mailadres is secretaris@wtcstaphorst-rouveen.nl. De duur van de introducéverzekering is maximaal 1 maand.
 6. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail secretaris@wtcstaphorst-rouveen.nl voor 1 november van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. Zegt men na deze datum op is men verplicht het nieuwe jaar te betalen.
 7. De contributie wordt ieder jaar medio januari middels een automatische incasso van de rekening geschreven.
 8. De WTC organiseert zowel activiteiten voor racefietsers als MTB-rijders. De seizoenstart en -einde, de startijden en de startlocaties van de activiteiten worden per mail en via de site www.wtcstaphorst-rouveen.nl gecommuniceerd.
 9. Op de racefiets wordt gefietst in verschillende groepen, te weten:
  De A-groep, hier wordt gereden met een snelheid boven de 35 kilometer per uur;
  De B-groep, hier wordt gereden met een maximum snelheid van 35 kilometer per uur;
  De C-groep, hier wordt gereden met een maximum snelheid van 33 kilometer per uur;
  De D-groep, hier wordt gereden met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. (in deze groep wordt rekening gehouden met dames en heren die beginnen met fietsen)
 10. Ook op de MTB wordt in verschillende groepen gefietst. Afhankelijk van de zwaarte van het parcours, het aantal deelnemers en het niveauverschil tussen de deelnemers worden de groepen gevormd.
 11. Op het moment dat twee groepen besluiten samen te rijden, wordt het tempo van de langzaamste groep gereden.
 12. Op het moment dat de groep groter is dan 16 leden wordt de groep gesplitst, dit in verband met veiligheidsrisico’s.
 13. Tijdens het fietsen in groepsverband en bij eventuele gezamenlijke toertochten stelt iedere groep een wegkapitein aan. De wegkapitein bepaald de route en controleert de snelheid. Tijdens het fietsen is men verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels en volgt men de aanwijzingen van de wegkapitein op.
 14. De contributie is als volgt:
  – Inschrijfgeld voor alle leden (eenmalig) € 20,-
  – Contributie € 45,-
  – Septemberlid € 67,50
  – Gezinslid € 40,-
  – Gezinsseptemberlid € 57,50
  – Dubbellid € 20,-
 15. Ieder lid kan eenmaal per sponsorperiode van drie jaar kiezen uit het basispakket clubkleding voor €85,- of het winterpakket clubkleding voor €130,- . Na aanschaf van het pakket zal het lid minimaal drie jaar lid blijven.
 16. De communicatie zal, om de kosten te drukken, zoveel mogelijk via de mail verlopen.
 17. Tijdens de evenementen georganiseerd door de WTC Staphorst-Rouveen kunnen beeld- of video-opnames worden gemaakt. Indien u als deelnemer bezwaar heeft om op deze opnames zichtbaar te zijn dient u dit zelf vooraf te melden bij de organisatie via secretaris@wtc-staphorst-rouveen.nl. Wij zullen hier vervolgens actie op ondernemen.
 18. Alle persoonsgegevens van onze leden zullen worden behandelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbeschrming (AVG). Wij zijn als vereniging aangesloten bij de NTFU en verwijzen voor nadere informatie naar de website www.ntfu.nl

Fietsregels:

Wanneer we in clubverband met elkaar fietsen, gelden bij de WTC Staphorst-Rouveen een aantal regels. Deze regels zijn er zodat fietsen in verenigingsverband voor iedereen leuk, duidelijk en bovenal veilig is. Deze regels zijn er niet alleen voor jou, maar ook voor de veiligheid van je medefietsers en andere weggebruikers.

 • Als clubleden wijzen we elkaar netjes en met respect op misstanden, ongeregeldheden en/of gebrekkig materiaal.
 • Zorg dat je materiaal in orde is. Dit voorkomt onvoorziene en onveilige situaties voor de andere leden en andere weggebruikers.
 • De wegkapitein bepaalt de route, luister naar hem/haar en volg zijn instructies op. We hebben geen commentaar op de wegkapitein.
 • De twee voorste renners van de groep proberen zoveel mogelijk het stuur van de fiets naast elkaar te houden. Ga dus niet harder dan diegene die naast je fietst. Het schept verwarring en onnodige irritatie in de groep als je constant een ‘wiel’ voor je naaste rijder fietst.
 • Let altijd goed op je voorganger en vertrouw op zijn of haar signalen. Anticipeer op wat er voor je gebeurt.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Tijdens trainingen hoef je alleen van jezelf te winnen. De WTC trainingen zijn geen wedstrijden
 • We houden ons aan de verkeersregels. Als een stoplicht op rood gaat terwijl nog niet de gehele groep is overgestoken, wachten we aan de overkant op de rest.
 • Bij lek rijden, materiaalpech of andere redenen om te stoppen, wachten we op elkaar en helpen elkaar waar we kunnen.
 • We gedragen ons als ‘gentlemen’ in het verkeer. De dames ook.
  Het neus snuiten of spugen in de groep is niet wenselijk, denk aan je medefietsers
 • Als andere weggebruikers zich ongepast gedragen, gaan we niet in discussie. We blijven rustig en kalm.
 • Alle renners in de groep dragen eraan bij dat de groep compleet blijft! Als je ziet dat een deel van de groep niet kan volgen, breng dan het tempo naar beneden, of meld het aan de wegkapitein.
 • Niemand rijdt alleen naar huis terug omdat hij of zij het tempo niet aankan. Eerst past de groep het tempo aan, en als dat niet genoeg is, blijft iemand van de groep bij de achterblijver.
 • Met het deelnemen aan onze tochten en trainingen en het dragen van de WTC-clubkleding onderschrijf je al deze regels en handel je daar naar.
 • Aan te raden is tijdens de trainingen altijd een ICE-nummer bij je te dragen (bv. in je helm). Dat wil zeggen een telefoonnummer van iemand die in noodgevallen te bereiken is.

 

Er zijn een aantal roep- en handsignalen die gebruikt kunnen worden

TEGEN!
Als je een tegenligger of obstakel (links) ziet aankomen, roep je TEGEN! Degene achter je herhaalt dit signaal totdat de hele groep weet dat er ruimte gemaakt moet worden voor tegemoetkomend verkeer of een obstakel.

VOOR!
Als je een bewegend object (rechts) op je eigen weghelft tegenkomt, roep je VOOR! Degene achter je herhaalt dit signaal totdat de hele groep weet dat er ruimte gemaakt moet worden voor iets of iemand die mee- of tegen beweegt op de eigen weghelft.

ACHTER!
Als je als achterste rijder ziet of hoort dat een andere weggebruiker de groep wil inhalen, roept je ACHTER! Degene voor je herhaalt dit totdat de hele groep weet dat daar rekening mee gehouden moet worden door zo veel mogelijk aan de kant te gaan.

PAALTJE!
Als je ziet dat er een paaltje of gelijksoortig object op de weg staat, roep je PAALTJE! De hele groep weet dan dat er een obstakel ontweken moet worden.

Als je op de route versmallingen en geparkeerde auto’s tegenkomt, geef je met een gebaar met je rechter- of linkerhand/arm (afhankelijk van de zijde) aan dat de renner achter je door dat daar rekening mee gehouden moet worden. Hierdoor weet iedereen dat er iets aankomt waar de hele groep omheen moet. Mocht het nodig zijn, kun je ook VOOR! of TEGEN! roepen om de hele groep er extra op te attenderen.

WEG VRIJ!
Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept: “VRIJ”. Groep geeft roep door naar achter.

AFSLAAN!
Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “Links” of “Rechts” Groep geeft roep door naar achter. Achterrijder steekt ook arm uit.

RITSEN!
Indien de verkeerssituatie wenst dat er achter elkaar gefietst moet worden, roept de voorste rijder “Ritsen” waarbij de rechter fietser ruimte laat aan de linker om voor hem/haar in te voegen

PROBLEMEN!
Bij problemen roept betrokkene “LEK” als teken aan de groep.

Protocol bij overlijden

Ook binnen onze vereniging zullen wij op enig moment onvermijdelijk worden geconfronteerd met het overlijden van leden en/of relaties.
Het is zelfs niet ondenkbaar, dat dit gebeurd tijdens een verenigingsactiviteit.

Hoe gaan wij daar in de vereniging mee om

 1. Er zal in veel gevallen gehandeld moeten worden onder tijdsdruk
 2. Toch rekening houden met het feit, dat het gaat om gevoelige afwegingen en beslissingen
 3. Handelen naar bevinding van zaken
 4. Zoek contact met nabestaanden, eventueel door een deskundige
 5. Maak zo mogelijk verlies bespreekbaar, eventueel door een deskundige
 6. Luisteren en erkennen zijn belangrijker dan adviezen
 7. Ieder zal het verlies van een dierbare op zijn of haar eigen wijze willen verwerken

Gradaties in clubrouw bij overlijden

Ereleden

 1. Advertentie in Staphorster en Meppeler Courant
 2. Minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren
 3. Minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
 4. Afhankelijk van de wens van de nabestaanden zal een bestuurslid spreken tijdens de uitvaartdienst.
 5. Na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
 6. Minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond

Bestuursleden

 1. Advertentie in Staphorster en Meppeler Courant
 2. Minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren
 3. Minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
 4. Afhankelijk van de wens van de nabestaanden zal een bestuurslid spreken tijdens de uitvaartdienst.
 5. Na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
 6. Minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond

Commissieleden en nog lid zijnde oud bestuursleden

 1. Advertentie in Staphorster en Meppeler Courant
 2. Minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren
 3. Minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
 4. Na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
 5. Minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond

Leden

 1. namens het bestuur wordt een condoleancekaart gestuurd
 2. minimaal 2 bestuursleden gaan condoleren (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
 3. minimaal 2 bestuursleden naar de begrafenis (alleen na ontvangst van een rouwkaart gericht aan het bestuur)
 4. na ontvangst van een rouwkaart worden tot en met de dag van de begrafenis verenigingsactiviteiten gestaakt (communicatie hiervan verloopt via de mail)
 5. minuut stilte bij de eerstvolgende verenigingstocht op de woensdagavond

Rekening houden met het volgende

 1. Eventuele geloofsovertuiging van overledene
 2. Cultuur en karakter vereniging
 3. Wensen van nabestaanden
 4. Omstandigheid waaronder overlijden heeft plaatsgevonden zoals:
  – tijdens verenigingsactiviteit
  -overige omstandigheden
 5. Iemand uit het bestuur benoemen tot contactpersoon, die zorgt voor het in werking treden van het protocol
 1. Doorgeven aan secretaris van de vereniging van het overlijden (zie site voor actuele contactgegevens).
 2. Overleggen met andere bestuursleden en/of andere betrokkenen, hoe protocol dient te worden gehanteerd.
 3. Lid van het dagelijks bestuur neemt contact op met nabestaanden, waarna de volgende reactie het meest voor de hand zal liggen:
 • Condoleren namens de vereniging
 • Vragen of overlijden binnen de vereniging bekend gemaakt moet worden en aan wie.
 • Vragen of prijs gesteld wordt op de protocollair vastgesteld rouwvormen binnen de vereniging.
 • Vragen naar eventuele andere wensen als het gaat om blijken van medeleven voor, tijdens of na de uitvaart.
 • Aanbieden om afhandeling van alle praktische zaken voor wat betreft verenigingsverplichtingen.
 • Contactpersoon onderneemt gewenste en benodigde acties en coördineert deze.

Aandachtspunten bij overlijden

Tijdens verenigingsactiviteit:

 • De hulpverlenende instanties worden ingeseind en in overleg met politie zal familie/nabestaanden worden geïnformeerd.
 • Er wordt mogelijkheid geboden aan alle leden om gezamenlijk de ervaringen te delen
 • Er zal in 2e instantie door bestuur contact gezocht worden met de familie/nabestaanden om het medeleven te tonen.
 • Eventueel zorgen voor nazorg voor hen die getuige geweest zijn van het overlijden
 • Alle verenigingsactiviteiten zullen worden gestaakt tot na de begrafenis

Buiten verenigingsactiviteiten:

 • Indien lid actief is bij vereniging en de club ontvangt rouwkaart, zal bestuur contact zoeken met familie/nabestaanden
 • Bestuur zal rouwkaart per mail aan haar leden sturen
 • Indien club geen rouwkaart ontvangt, zal zij een condoleancekaart sturen na de begrafenis.

Overige aandachtspunten en handelingen

 • Bij overlijden sponsor kiezen tussen advertentie of condoleancekaart.
 • Eventueel “in memoriam” schrijven in clubblad.
 • Naar wens van de nabestaanden een delegatie van het bestuur de uitvaart bij te laten wonen en zorgen voor eventueel een bloemstuk of krans.
 • Eventueel condoleanceregister bij de vereniging neerleggen ter tekening.
 • Houvast bieden aan nabestaanden door middel van een luisterend oor.
 • Proberen zo spoedig mogelijk over te gaan tot de orde van de dag, maar houdt rekening met de wens van de nabestaanden, om op hun wijze een en ander te verwerken.